Műszer leírása

A mérőrendszer felépítése


A SIEMENS MultiRanger mérőrendszer lehetővé teszi gravitációs szenyyvíz-kibocsátás során az áramló folyadék mennyiségmérését. Az átfolyásmérő ultrahangos szintmérőből, kiértékelő egységből és egy aknacsatorna-elemből épül fel. A műszer széleskörű felhasznál-hatósága érdekében 5 különböző nagyságú (méréstartományú) aknacsa-torna-elem áll a felhasználók rendelkezé- sére. Az aknacsatorna-elem lehtővé teszi, hogy a kiármló vízmennyiség ismert arányban legyen a magassággal.

 Méret

       4”

       6”

       8”

       10”

      12”

Csőátmérő

     100

     150

     200

     250

     300

Min. áramlás

     0,5 m3/h

     2,0 m3/h

     2,5 m3/h

     4,0 m3/h

    10,0 m3/h

Max.áramlás

    20,5 m3/h

    56,7 m3/h

    124,9 m3/h

    227,1 m3/h

    340,7 m3/

A mérés helyének megválasztásakor ügyelni kell arra, hogy a lamináris áramlási viszonyok biztosítottak legyenek. Az akna alján viszonylag sima felületnek kell lennie. A kilépési ponttal szemben kell egy vonalban elhelyezkedni a bebocsátásnak. A torló elem elhelyezéséhez a csővezetéket megbontva mérőaknát kell kialakítani. Az aknacsatorna-elem mérete lehetővé teszi, hogy már meglévő aknát átalakítsunk mérőaknává.

Az aknacsatorna-elem

A szennyvízakna kifolyóágába behelyez- hető aknacsatorna-elemben a torlónyomás hatására megemelkedik a folyadékszínt. Ez a szintváltozás arányos a folyadék sebességével, illetve az átfolyt szennyvíz mennyiségével. E változást nagy pontosságú ultrahangos mérőfejjel, illetve kiértékelő egységgel követve jó pontossággal meghatározhatjuk az átfolyt szennyvíz mennyiségét. Az aknacsatorna-elem kialakítását, anyagát tekintve polírozott üvegszál erősítésű műanyag mely öntisztító.

Ultrahangos mérőfej és kiértékelő egység

A Milltronics rendszer egy falra szerelhető tokozású elektronikából és egy hermetikusan zárt, korrózióálló ECHOMAX®  mérőfejből áll. Ezek a komponensek egymástól akár 365 m távol lehetnek.

Az érzékelő egy denevérhez hasonlóan folyamatosan erőteljes, nagyfrekvenciájú hangokat küld a célfelületre, majd veszi az arról visszaverődő visszhangokat. Mindössze 10°-os nyalábszögével és Hypalon®  gumiorrával megbízható, folytonos szintmérést biztosít az aknában. A mért közeg érintése nélkül működik, méréstartománya 0,3-tól 5m-ig terjed folyadékokra. Az öntött, tömített gumiorr és a Kynar Flex®  ház maximálisan ellenáll a metánnak, sós víznek és a szennyvíziparban előforduló maró vegyszereknek. Ar obosztus mérőfej IP 68-as védettségével elárasztás esetén akár teljesen víz alá is merülhet.

A mikroprocesszoros kiértékelő egység a hangokat a Milltronics szabadalmazott visszhang kiértékelő algorit- musának köszönhetően a Sonic Inteligence® segítségével digitálisan feldolgozza, és az érzékelőtől a célig, majd a vissza megtett út futásidejét távolságra, szintre vagy térfogatra konvertálja. A Sonic Inteligence® szoftvere egyedülálló visszhang analízissel tesz különbséget a felügyelt felületről és a zavaró tárgyakról vagy elektronikus zajokból eredő jelek között, megbízható mérést biztosít hab jelenlétében is. Világszerte több mint 200 000 alkalmazás bizonyítja a Milltronics szintmérők alkalmasságát a legnehezebb ipari folyamatmérések megoldására.

A folyamatos üzemmód biztosítása:

Egy „üzemóra számláló” közbeiktatásával a mérőállomás áramforrásból történő kikapcsolásának idejét lehet mérni. Ebben az esetben természetesen a számlálónak külön tartós elem biztosítja a megfelelő külön energia ellátást.

Az áramkimaradások elleni védelem érdekében szünetmentes áramforrást kell iktatnunk a rendszerbe, hisz gravitációs kibocsátás esetén ekkor is lehet szennyvíz kiáramlás. Egy megfelelő méretű átlátszó fedelű és zárható  elektronikai szekrényben kell elhelyeznünk a mérőállomás elektromos berendezéseit.
 
Kalibrálás után a mérőállomást a külső beavatkozások elkerülése miatt levonóképes bélyeggel, vagy pecséttel kell ellátnunk. Erre azért van szükség, mert a kalibrálás során beállított alapértékekhez tartozik az a pontosság és bizonytalanság, amelyet a kalibrálási bizonyítványban megadunk. Ebben az okmányban megjegyzésként szerepel az, hogy e bélyegek sérülése esetén a kalibrált mérőeszköz metrológiai jellemzői megváltozhatnak. Ebben az esetben, a bizonyítványban megadott pontossági és bizonytalansági értékek érvényüket vesztik.

Pontosság

A Milltronics Multi Ranger mérőrendszer pontossága elsősorban az akna-csatorna elem beépítésén múlik. Az ideális 2%-os pontosság alatti érték abban az estben érhető el, ha a csatorna elem elhelyezése megfelelő és a lamináris áramlási viszonyok biztosítottak.

Referencia

A Milltronics Multi Ranger szennyvízmennyiség-mérő állomást Magyarországon először a Győri Likőrgyár Zrt-nél telepítettünk 2001-ben. Az elmúlt években ilyen típusú mérőállomás került beépítésre a szarvasi GALLICOOP Zrt-hez, a Budaörsi ISC Ipari Parkhoz, a keszthelyi ANKERBROT Zrt-hez, és a székesfehérvári ALCOA-KÖFÉM Kft-hez, a kaposvári KOMÉTA 99 Kft-hez, a szarvasi Halászati és Öntözési Kutató Intézetbe.