TIDALFLUX, az indukciós áramlásmérő telített és részben telített csővezetékekhez

Alkalmazás:

A TIDALFLUX műszer csak azoknál a folyadékoknál alkalmazható, ahol a közeg elektromos vezetőképessége legalább 50 uS/cm. Ebben az esetben az áramlása akár részben telített csővezetékben is mérhető. Záportározóknál, szennyvíztisztítók be- és kifolyásánál megfelelő pontossággal tudja meghatározni az átáramló folyadék mennyi-ségét. Szennyvízmennyiség-mérésnél a legritkább esetben fordul elő az, hogy homo-gén közegnek kell az áramlását regisztrálni. Az szennyvíz összetételének módosulását, azaz a vezetőképesség változását, a mérőberendezés jól tudja követni.

Az adott helyszínen a hidraulikai viszonyoknak a legmegfelelőbb korszerű és gazdaságos mérőberendezést kell kiválasztani és telepíteni. A készüléket DN 150- DN 2000 mérettartomány között gyártják. Ehhez megfelelő mérőaknát kell építeni.

A műszer jellemzői:

 • Egy primer áramlásérzékelőből és egy külön jelfeldolgozó egységből áll.

 •  A mikroprocesszoros jelfeldolgozó egy áramláskijelzéssel és egy összes átfolyt mennyiség kijelzéssel rendelkezik a kiválasztott mértékegységben.

 •  Részben telített csővezetékeknél nem befolyásolja a mérést az esetleges visszatorlódás.

 •  Minimálisan igényelt töltési szint az átmérő 10 %-a.

 •  Automatikus rendszer monitoring hiba diagnosztikával szövegesen és kivezetett hibajellel.

 •  Abszolút nulla stabilitás.

 • Kivételes pontosság nagy hőmérsékleti stabilitással.

 • 2 felhasználó által konfigurálható kontaktus kimenet előre/hátra áramlásirány jelzésnek, alarm jelnek, töltési szintnek. 

Működési leírás:

Az indukciós áramlásmérő alapja Faraday indukciós törvénye (alsó ábra). Ha vezetőképes folyadék áramlik a csőben, akkor a mágneses térre merőlegesen a közegben feszültség indukálódik, melyet az elektróda-párok mérnek. Az indukálódott feszültség arányos az áramlási sebességgel. A részleges telitettség méréséhez négy elektróda-pár van beépítve úgy, hogy mindig a szinthez legközelebbi kerüljön felhasználásra. A 4 elektróda-pár elegendő ahhoz, hogy az átlagos áramlási sebesség mérésének javítása mellett a töltöttségi szintet is meg tudja határozni a mérőjelre ráültetett nagyfrekvenciás sinus feszültség felhaszná-lásával. 

Az UE jelfeszültséget korrigálják

A jelfeldolgozóban tárolt parciá-lisan töltött csőszelvényre jellem-ző karakterisztika görbékkel, és a térfogatárammal arányos kimeneti jellé alakítja.

Ha a töltési szint a mérő 10 %-os minimum értéke alá esik (ez az alsó elektróda pár vonala), akkor a kimeneti jelek önműködően lekapcsolnak. Ennek elkerülése érdekében a műszer utáni szakaszban visszaduzzasztást előidéző gátat építünk be. Ebben az esetben a műszer a kritikus 10% alatt is képes mérni. 

Pontosság és a telepítés feltételei:

A műszer pontossága telített cső estén a pillanatnyi érték 1 %-a. Ha a pillanatnyi áramlási sebesség kisebb, mint a legnagyobb áramlási sebesség 2 %-a, akkor a pontosság a pillanatnyi érték 5 %-a. Ha pillanatnyi áramlási sebesség meghaladja a legnagyobb érték 2%-át, akkor a pontosság a pillanatnyi érték 3 %-a.

A pontosságot azonban nagyban befolyásolja az, hogy a műszernél milyen áramlási viszonyok alakulnak ki. Ezért a következő beépítési követelmények betartandók:

 • A mérőszakasz legyen ugyanolyan átmérőjű, mint az áramlásmérő.

 • A szakasz hossza a mérő előtt legalább az átmérő 10-szerese, utána 5-szöröse legyen

 • Az éles peremek az áramlásmérő közelében elkerülendők.

 • Ne legyenek be- vagy kivezetések a mérőszakasz bevezető részén.

 • Tisztítási és vizsgálati célokra ajánlott egy megfigyelő nyílás kialakítása

 • Az áramlás profiljának a mérőn belül tengelyszimmetrikusnak kell lennie, ha a cső tele van.

 • Nem lehetnek jelen a mérőben álló örvények, amelyek az ívek és érintő-irányú bevezetések után keletkezhetnek.